I hromosvod potřebuje údržbu

Bouřka

Blesk je přírodní živel, který může napáchat nemalé škody na vašem majetku i v době, kdy to nebudete vůbec čekat. Největším z řady omylů, které bouřkách a blescích panují bývá, že do málo vyvýšeného domu nemůže udeřit blesk. Malá výška domů však není sama o sobě stoprocentní ochrannou bariérou před úderem blesku. Blesk může udeřit prakticky kamkoliv. A stejné je to s představou o tom, že hromosvod, jakmile je nainstalován, nepotřebuje žádnou údržbu. Opak je pravdou.

Proč dbát na údržbu hromosvodu?

Bouřky jsou v poslední době i díky změně klimatu výrazně častější a silnější. Navíc jsou meteorology zaznamenávány čím dál tím dřívěji a zdaleka ne jenom v parních letních dnech. Vnější ochranu před blesky, tedy hromosvod, by i proto měly mít všechny domy. V opačném případě v nich hrozí případné poškození nebo ztráta majetku, ale i zranění nebo dokonce smrt lidí či zvířat.

Hromosvody jsou jednoznačně tím nejlepším ochráncem před zásahem blesku. Každý hromosvod by měl samozřejmě projít dobrou a odbornou instalací, to ale není vše.

BleskFoto: Pixabay

Údržba hromosvodů

Kvalitní komponenty a správná údržba hromosvodu jsou ty prvky a činnosti, které rozhodují o tom, zda blesk napáchá na domě a jeho vybavení nějaké škody či nikoliv, stejně jako mohou ochránit vše živé uvnitř domu.

Opravdu kvalitní revizní plán by měl počítat s kontrolou alespoň každých pět let. V jejím rámci by se měly kontrolovat technické parametry jako jsou například přechodové odpory na spojích, stejně jako to, zda jsou dispozice objektu stále stejné a hromosvod tak stále plní svojí funkci.

Již první bouřka může prokázat odpovědnost majitele, který se o svůj majetek dobře a zodpovědně postaral, resp. přivolal si na pomoc vyškoleného elektrotechnika.

Zdroje informací: https://radiozurnal.rozhlas.cz/take-hromosvod-potrebuje-pravidelne-revize-a-udrzbu-6228051

https://elektrika.cz/data/clanky/pozadavky-na-udrzbu-elektrickych-zarizeni-a-hromosvodu-podle-novych-pravnich-predpisu-a-technickych-norem

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.