Hodláte stavět? Pak si nechte zaměřit plynovody na pozemku

pozemek

Pokud se chystáte stavět nebo hodláte provádět na pozemku velké změny, pak je lepší zamyslet se nad tím, co je pod ním. Za překopnutí plynovodu můžete zaplatit i milionové pokuty. Vnější narušení plynovodu je třeba ihned ohlásit na linku 1239, bez toho vám může hrozit nemalý postih, navíc můžete ohrozit nejen sebe, ale i své okolí. Vytyčení polohy plynovodů patří mezi základní kroky při změně stavby.

Co se stane po porušení plynovodu?

Proražení středotlakého plynového potrubí zkrátka něco stojí. Přivolaná pomoc z plynárenské pohotovosti navíc nemusí mnohdy stačit, přivolat je nutné v mnoha případech i hasiče. Pozor dejte třeba i při výkopu starého pařezu. I u něj je možné, že narušíte plynovod. Buďte vždy velmi opatrní.

Narušení plynovodních přípojek i plynovodu samotného může vyjít na vysoké částky peněz, navíc můžete do složité situace dostat i své okolí. Bez dodávky plynu se může v tu chvíli objevit i několik odběrových míst najednou. Odrovnat několik domácností z vaší nedbalosti se vám nemusí vyplatit. Této nepříjemné záležitosti se však dá snadno předejít. Jejím řešením je především prevence. Nikdo nestojí o uniknutí plynu do okolí a přerušené dodávky.

Za uniklý plyn můžete dostat pokutu

Závažné případy je třeba předat i Energetickému regulačnímu systému, který zpravidla vyhodnotí závažnost stavu. Neodborné provedení může ohrozit život váš i vašeho okolí. Hazardovat s plynem se nemusí vyplatit. Plynaři při složitějších opravách musí navíc vyřadit i některé sítě z provozu. Nezkomplikuje to tedy život jenom vám, ale i vašim blízkým v okolí. Jen za loňský rok bylo takových případů 2335.

pozemek

Foto: Pixabay

Souhlas distributora je na místě

Práce v okolí plynovodu vyžaduje souhlas odborníka, vyměření, a nakonec i písemné povolení. Nikdy se z vlastní vůle do ničeho sami nepouštějte. Žádost o vydání polohy plynovodu, i souhlas se stavebními úpravami lehce získáte pohodlně i online bez nutného běhání s cennými papíry.

Jak se pojistit?

Pojistit se proti poškození plynovodu není těžké, je prostě třeba požádat si o souhlas se stavbou. Koneckonců, je to pro stavebníky přímo povinnost. Pokud dojde k odkrytí plynovodu, po skončení stavebních prací je nutné nechat provést ještě kontrolu. Technik posoudí stav plynovodu a teprve poté je možné obnažené potrubí s plynovodem zasypat.

Zdroje informací: https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/za-prekopnuti-plynovodu-hrozi-milionove-pokuty-maleru-zabranite-vytycenim.A240524_113834_zpr_sdeleni_zuje

https://www.novinky.cz/clanek/komercni-clanky-prekopnout-plynovod-se-nevyplaci-zabranit-se-tomu-da-jeho-vytycenim-40467916

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.