Dům

Co znamená pojem rodinná domácnost

V novém Občanském zákoníku se objevil nový pojem „rodinná domácnost“. Tento pojem se vyskytuje v některých právních formulacích a zakládá nárok na výkon určitých práv. Jeho existence a tím více i význam jsou však zatím pro řadu lidí neznámé, nebo alespoň matoucí. Jak je tedy pojem „rodinná domácnost“ přesně definován a kdy je posouzení toho, zda lidé žijí v souladu s tímto pojmem, z právního hlediska skutečně důležité?

Pojem rodinná domácnost

Termín „rodinná domácnost“ do jisté míry nahrazuje starší pojem „společná domácnost“. Konkrétně se takto označuje soužití dvou manželů (nikoliv pouze partnerů, sňatek je zde podmínkou) na společném místě. Toto soužití musí být skutečně dlouhodobé a trvalé, a jeho součástí musí být společné hospodaření, tj. spravedlivé sdílení nákladů.

Ačkoliv je v definici rodinné domácnosti explicitně uveden odkaz na dva manžele, jejími členy mohou být i další osoby, typicky samozřejmě děti ve věku do jejich osmnácti let. Kromě sdílení nákladů se posuzuje i společné používání vybavení domácnosti.

Na zákon se snesla jistá kritika za příliš striktní definici rodinné domácnosti, neboť stoprocentní naplnění všech podmínek může být občas komplikované. Reálné použití termínu v právní praxi by nicméně mělo umožňovat jistou volnost ve výkladu a soustředit se na nejhlavnější znaky společného rodinného soužití.

02_rodina

Foto: Pixabay

Kdy je pojem relevantní?

Rodinná domácnost začne hrát roli především v případě následujících právních situací. Tou první je dědické řízení, kde je délka společného soužití v rodinné domácnosti jedním z důležitých parametrů při posuzování dědických sporů. Dále je o situaci, kdy je jeden z manželů majitelem nemovitosti. Zákon omezuje jeho možnosti při nakládání s tímto majetkem (prodej, úpravy, které by znemožnily fungování rodinné domácnosti apod.) a do popředí staví právě ochranu rodinné domácnosti.

Rodinná domácnost ve chvíli, kdy nejsou naplněny její hlavní znaky – jeden z manželů jí např. opustí – zaniká.

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.

1 komentář

  1. Alice Odpovědět

    Další nesmyslný zákon a navíc diskriminační. Je vidět, že „mocipáni“ vymýšlejí nesmysly jen proto, aby vykázali nějakou činnost. Právě v dědickém řízení ztrácejí nemanželské páry možnost po spolubydlícím dědit i přesto, že sdílejí společnou domácnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *