Co musí splňovat septiky a žumpy

Pokud stavíte dům a uvažujete o tom, že budete řešit odpadní vody za pomocí žumpy či septiku, měli byste znát hned několik velmi důležitých faktů. Hned na počátku upozorníme na to, že septik se již des nepoužívá. Volba je tak rozdělena mezi žumpu, tedy nepropustnou jímku, anebo domácí čistírnu odpadních vod, neboli ČOV. Vše je řešeno ale pouze tehdy, když ke konkrétní nemovitosti nesahá stoková síť. Podívejme se tedy na normy, které by takováto jímka měla v každém případě splňovat.

Co je odpadní jímka?

Jímka představuje vodotěsnou nádrž, která je opatřena pouze jedním místem pro nátok odpadních vod směrem do jejích útrob. Vztahují se k nim normy ČSN 756081 o žumpách a ČSN 756190 o stavbách pro hospodářská zvířata. Kapacita domovní jímky musí být jasně stanovena s ohledem na celkový počet osob, který v dané domácnosti přebývá. Právě od jejich množství se logicky odvíjí i objem odpadu. Samozřejmostí je i její vodotěsnost dle normy ČSN 790905. Bez atestu nemá smysl takovouto žumpu kupovat.

Ochrana životního prostředí

Na každý výrobek tohoto typu se musí vztahovat nepropustnost. Jímka ovšem musí být také v pravidelných intervalech kontrolována a vyvážena. Maximální hladina odpadu činí 30 centimetrů od horní hrany žumpy. Obsah musí být pochopitelně likvidován v souladu s normou ČSN 756081. Najdete ji v kapitole o malých a kořenových čistírnách odpadních vod. Bezodtoková jímka musí být v pravidelných intervalech vyprazdňována. Doba mezi vývozem je individuální. Obecně se uvádí okolo 20 dní.

Typy jímek

V dobách minulých se jímka řešila vybetonováním, nicméně dnes je tomu již úplně jinak. Jedná se prefabrikované jímky, které jsou vyrobeny z umělé hmoty. Mnohdy se okolo nich dává ještě armatura a obezdí se. Pro běžnou rodinu postačí jímka o obsahu 15- 25 m3. Její realizace vyjde na nějakých 30-70 000 korun.

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *