Rekonstrukce

Co a kam hlásit při rekonstrukci bytu

Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci bytu, nejprve je dobré si uvědomit, zda změny a stavbu musíte někde oznámit. Může to být informační povinnost vůči členům družstva nebo SVJ. Někdy však také musíte zajít na stavební úřad. Nejvíce záleží na rozsahu rekonstrukce. My se dne podíváme na to, jak pravidla se rekonstrukce bytu týkají.

Když je byt ve vašem vlastnictví

Pokud je byt váš, je to nejjednodušší situace. Existuje tu však jedno místo, kam musíte nahlásit, že se chystáte svůj byt rekonstruovat. Tímto je sdružení vlastníků jednotek nebo takzvaně SVJ. Zpravidla se však tato povinnost týká jen případů, kdy je tato plánovaná rekonstrukce většího rozsahu. Při drobnějších úpravách, zejména tehdy, pokud to neomezí další obyvatele domu, není potřeba hlásit rekonstrukci SVJ či osobě odpovědné za správu domu. Správce by měl být natolik kvalifikovaný, že pokud mu ohlásíte rekonstrukci, pozná, zda jde o rekonstrukci, která se musí hlásit i na stavebním úřadě.

02_stavbazima

Foto: Pixabay

Rekonstrukce družstevního bytu

Ač to třeba nevíte, pokud jste členem bytového družstva, pak jste ve svém bytě jen v nájmu. Pronajímá vám jej právě družstvo jako právnická osoba, ve které máte svůj podíl, s kterým se váže také právo nájmu k bytu. Úpravy či změny v bytě tedy můžete provést jen a pouze se souhlasem pronajímatele. Tím je, jak již bylo zmíněno, bytové družstvo. Družstvo tedy na členské schůzi musí rozhodnout o povolení přestavby a dále může stanovit podmínky rekonstrukce. Například může požadovat, aby rekonstrukci provedla odborná firma či abyste doložil revizi rozvodu plynu a elektřiny.

Kdy musíte na stavební úřad

Kdy pak musíte s vámi plánovanou rekonstrukcí na stavební úřad? Stavební zákon rozlišuje změny dokončené stavby na nástavbu, přístavbu a stavební úpravu. Podle stavebního zákona vyžadují stavební povolení následující činnosti:

  • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a
  • a poté všechny činnosti neodpovídající předchozím definicím ve stavebním zákoně (těmi jsou udržovací práce a méně náročné stavební úpravy).

Náhledové foto: Pixabay

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *