03_stavba

Opomenout archeologický výzkum před stavbou se nevyplácí

Každé místo naší země má za sebou tisíce a tisíce let historie. Jakkoliv se může při pohledu na prázdnou, zatravněnou plochu zdát, že právě naše stavba je tou první, opak bývá často pravdou. A protože jedině profesionální a odborný archeologický průzkum může historii místa zachránit, je třeba před každou stavbou kontaktovat příslušné pracoviště a nechat si posoudit potenciální význam stavební parcely coby archeologického naleziště, případně tomuto pracovišti umožnit provedení záchranných prací. Jaký je tedy pro stavitele správný postup? A co se stane, pokud jej nedodrží?

Rodinný domek nebo dálnice – archeologové by měli o stavbě vědět

Dle zákona o státní památkové péči má každý stavitel povinnost oznámit svůj stavební záměr příslušnému úřadu, konkrétně Archeologickému ústavu. Zde mu bude sděleno, zda se jedná o potenciálně významnou lokalitu. Kontaktovat Archeologický ústav je samozřejmě možné již před koupí pozemku a nový majitel tak již v okamžiku, kdy pozemek kupuje, ví co jej čeká.

Stavitel od Archeologického ústavu následně obdrží vyjádření a v případě, že bude skutečně třeba provést záchranný průzkum, tak také seznam odborných pracovišť způsobilých k jeho provedení (typicky lokální muzea). Stavitel si poté může vybrat, které z nich osloví. Následně společně uzavřou dohodu o provedení archeologického výzkumu, ve které bude specifikován rozsah, doba trvání i způsob provedení vykopávek. V případě, že by se obě strany nebyly schopné na podmínkách dohodnout, definuje je krajský úřad.

V případě, že se je stavitelem právnická nebo fyzická osoba stavící pro podnikání, platí jej tento subjekt. V opačném případě hradí náklady stát, resp. organizace, která průzkum provádí.

01_archeolog

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Nesplnění povinnosti znamená problémy

Pokud stavitel svoji zákonnou povinnost nesplní a stavbu Archeologickému ústavu neoznámí, zadělává si na případné problémy. Mezi ty patří zastavení stavby ze strany Stavebního úřadu, a to i na dobu několika měsíců, stejně jako pokuta ve výši až 4 miliony. V nejhorším případě může přijít i trestní oznámení pro přečin poškozování cizího majetku.

Motivací pro dodržení zákonného postupu by ale neměla být jen snaha vyhnout se sankcím, hmotné dědictví předků a svědectví o naší vlastní minulosti je samo o sobě věcí, pro kterou stojí za to nějaký ten týden se stavbou počkat.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

 

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *