Kdo ze sousedů se musí starat o plot

Nejčastěji je mezi dvěma sousedními pozemky plot. Český právní řád však plot řadí do nadmnožiny, které označuje jako rozhrady. Tento pojem zakotvuje občanský zákoník a nemusí jít jen o klasické ploty, ale o cokoli, co od sebe odděluje dva sousedící pozemky. My se dnes podíváme na to, komu vlastně rozhrady patří a kdo se o ně musí starat.

Mají předcházet sporům mezi sousedy

Rozhrady, tradičně například plot, mají dva hlavní účely. Tím prvním je ten, že se má mezi sousedy předcházet vzniku sporu o hranici toho kterého území, respektive o hranice pozemku. Druhým je pak fyzické zabránění vstupu souseda či třetí osoby na pozemek. Může se však stát, že rozhrada sama o sobě stane problémem. Panují mezi sousedy spory o tom, kdo je vlastníkem rozhrady, a kdo se má o danou rozhradu starat? Nejlepším způsobem je dohoda sousedů. Pokud však nelze spor vyřešit na této bázi, pak je potřeba aplikovat zákonná ustanovení.

Keře v plotu

Foto: Pixabay

Pravidlo pravé ruky? Již dávno ne!

Dříve jste se mohli setkat s řešením, kdy platilo, že rozhrada je toho souseda, který ji má po pravé ruce při pohledu od veřejné komunikace. Dnes se však již toto pravidlo (respektive šlo o domněnku) neuplatní. Nový občanský zákoník přišel právě s konceptem rozhrady, která je ve společném vlastnictví obou vlastníků sousedních pozemků. Toto obecné pravidlo se uplatní zejména v případech, kdy sami sousedi neví, kdo zeď postavil a podobně. V takovém případě se dělí rovně také náklady sousedů na opravy a údržbu rozhrady. Existují však dvě výjimky.

Výjimky aneb kdy je rozhrada jen jednoho souseda

Výjimku však tvoří takzvané dvojité rozhrady. Má-li rozhrada dvojitý charakter, pak platí, že každý ze sousedů je výlučným vlastníkem té rozhrady, která je k pozemku blíže. Typicky půjde o dva ploty nebo dvě zídky vedle sebe. Druhou výjimku tvoří situace, kdy ji jeden ze sousedů vybudoval sám na vlastní náklady. V takovém případě jde také jen a pouze o výlučné vlastnictví toho, kdož rozhradu postavil. V obou případech tedy výlučný vlastník nese také všechny náklady na údržbu plotu nebo jiné rozhrady sám. K údržbě je pak soused povinen vždy v takové míře, aby rozhrada nezpůsobila škodu na sousedově pozemku. Jinak ji musí soused nahradit.

Náhledové foto: Pixabay

Jan Mikulín - profile photo

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.