Jak zlikvidovat odpad po stavbě či rekonstrukci

Sutiny

Každá výraznější rekonstrukce domu nebo bytu znamená mimo jiné i potřebu pečlivého plánování. Zatímco ale plánům vlastní stavby nebo nákupů vybavení vždy věnujeme náležitou pozornost, na jednu věc občas zapomínáme. Je jí způsob likvidace sutin, které se při rekonstrukci hromadí, a které je potřeba před odvozem roztřídit tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Jaký je správný postup?

Rekonstrukce produkuje velký objem problematického odpadu

V sutinách většinou nejsou jen obyčejné kusy cihel nebo otlučená omítka. K nim je třeba většinou přidat i hromadu nepotřebných kabelů, dřevěné trámy, barvy, železné traverzy apod. Jedná se tak o směs, která rozhodně nepatří do obyčejného kontejneru. Je nutné takový odpad zlikvidovat způsobem, který odpovídá jeho složení.

Pokud chcete zvolit cestu „nejmenšího odporu“, můžete si objednat firmu, která se odvozem nepotřebného stavebního materiálu zabývá. Ta přistaví kontejner a postará se i o třídění odpadu z rekonstrukce. Část materiálu, která je ještě využitelná, může putovat k recyklaci, zbytek potom k bezpečné likvidaci. Pokud je třeba, pro kolaudaci nově zřízeného objektu potom jen doložíte potvrzení o likvidaci odpadu.

Odpad

Foto: Pixabay

Nakládání s odpadem svépomocí

Se stavební sutí můžete samozřejmě nakládat i vy sami a likvidaci zařídit svépomocí. Řešení se nabízí, i s takovým nákladem můžete zajet do nejbližšího sběrného dvora, kde váš náklad převezmou a o likvidaci suti se postarají zcela zdarma. Má to však jednu podmínku, objem by neměl překročit hodnotu jednoho kubického metru. Nezapomínejte také na to, že zdarma lze využít jen sběrného dvora podle místa svého bydliště.

Likvidaci suti je zkrátka třeba plánovat již dopředu a mít připravený plán.

Zdroj informací: Jak zlikvidovat odpad po stavbě či rekonstrukci?

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.