principe-P1NEW

Jak zkolaudovat dům?

Stavební zákon ukládá povinnost stavbu, jež vyžadovala stavební povolení, zkolaudovat před tím, než začne být užívána. Čtěte, jak zkolaudovat dům, aby nastěhování a spokojenému bydlení nic nebránilo.

Na začátku byl projekt domu. Nyní už je nový domov hotový a pronastěhování je nutné už jen vyřešit kolaudační řízení? Čtěte, jak probíhá a jak jím ‘’proplout’’ bez zdržení.

Kolaudační řízení

Co je k němu potřeba a proč je vůbec nutné jím projít?

Pakliže vyžadovala realizace stavby stavební povolení, je třeba jí v případě dokončení podrobit kolaudačnímu řízení. Dle zákona majitel stavby není oprávněn například dům před tímto zkontrolováním využívat.

Smyslem kolaudace je kontrola toho, zda stavba odpovídá schválené projektové dokumentaci pro typové rodinné domy a zda nedošlo k odchýlení od předem daných podmínek územního řízení.

nordique-3-P1new

Zdroj obrázku: apex-arch.cz

Žádost o vydání kolaudačního řízení

Do žádosti je nutné vyplnit vaše jméno, identifikační číslo stavby a stavebního povolení, předpokládané datum ukončení stavby a termín, kdy bude stavba zcela uklizena.

Rovněž nezapomeňte přiložit seznam odchylek od územní hořízení a jejích odůvodnění.

Kupříkladu, pokud jste změnili obvod stavby, je třeba doložit geometrický plán z katastru nemovitostí. Dále pak geodetické zaměření nového stavu budovy a vyjádření orgánů, kterých se odchylky týkají.

Pro řízení na místě stavby musíte mít po ruce podklady o vytyčení stavby, o vlastnostech použitých materiálů, i o provedení zkoušek vodovodního, kanalizačního potrubí aj. Dále projektovou dokumentaci, jež byla schválená stavebním úřadem a výkresy se změnami.

VERONA_P2_1024

Zdroj obrázku: apex-arch.cz

Správní řízení je prováděné bez poplatku. Žádost by měla být vyřízená do 30 dnů od podání.

Nemějte z kolaudačního řízení obavy, pokud jste stavěli v souladu se stavebním povolením, neměly by nastat žádné problémy.

Zdroj náhledového obrázku: apex-arch.cz

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *