Jak se bránit proti výpovědi z nájmu

Smlouva

Bydlíte v nájemním bytě? Pak možná budete kvitovat, na co se dnes společně zaměříme. Půjde o výpověď z nájmu bytu dané pronajímatelem. Jak se můžete vy, jako nájemce, bránit proti takovému ukončení nájemní smlouvy? Pojďme si to dnes osvětlit!

Pronajímatel vás musí poučit

Pokud dává pronajímatel výpověď z nájemní smlouvy, pak musíte být dle ustanovení úpravy v občanském zákoníku z jeho strany také poučeni o tom, že máte právo na podání námitek proti takovému vypovězení smlouvy. Pravdou však je, že OZ nestanovuje nic jiného, a tak je nejasné, jaká je sankce za nedodržení této povinnosti nebo v jaké formě má být nájemce takto poučen. Vždy je však dobré, aby bylo poučení součástí písemné výpovědi. Nedávno například soud rozhodl tak, že absence poučení o možnosti námitky není sama o sobě důvodem pro neplatnost výpovědi.

01_panelak

Foto: Pixabay

Pronajímatel musí uvést zákonný důvod

Dále musí být nájem vypovězen jen zákonem či smlouvou stanoveného důvodu. Tento důvod musí být povinně ve výpovědi zmíněn, přičemž by měl být pronajímatelem vyjádřen alespoň skutkovým popisem, popřípadě i doložen. Pronajímatel však nemusí označovat například přesné paragrafy občanského zákoníku, které důvod upravují.

Můžete podat žalobu

Pokud vznesete námitku, dle poučení pronajímatele, ale ten jí nevyhoví, můžete podat ze zákona žalobu na přezkum platnosti výpovědi z nájmu. Neuplatnění námitky však nebrání tomu, abyste mohli podat rovnou návrh k soudu. Na takovou žalobu máte 2 měsíce ode dne, kdy je vám výpověď doručena. Tato lhůta je zachovaná, pokud je žaloba soudu do 2 měsíců doručena. Pokud jste tak dostali například výpověď (přičemž je jedno, zda s výpovědní dobou či bez) 10. května, nestačí návrh k soudu odeslat 10. června. V tento den již musí být žaloba u soudu. Žaloba se podává k tomu okresnímu soudu, v jehož obvodu se byt nachází.

Náhledové foto: Depositphotos

Jan Mikulín - profile photo

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.