Jak na výměnu dodavatele elektřiny

Elektřina

Dnes si řekneme, jak by měly probíhat úkony, které vedou ke změně dodavatele vaší elektřiny. Pojďme si všechno, krok po kroku, představit.

Vyberte si nového dodavatele

První je klíčové zanalyzovat nynější tarif dodavatele, od kterého elektřinu odebíráte, a následně tyto podmínky srovnat s nabídkami ostatních firem. Dnes již žijeme v době, kdy toto všechno uděláte na internetu. Existuje mnoho internetových srovnávačů. My můžeme doporučit například ten od Energetického regulačního úřadu. Váš výběr pak završíte tím, že si vyhlídnete jednu, pro vás nejoptimálnější nabídku.

Podpis smlouvy s novým dodavatelem

Po výběru nového dodavatele, je nutné stvrdit vaši dohodu podpisem smlouvy. Před tímto úkonem však určitě doporučujeme pořádně tuto smlouvu o sdružených službách dodávky přečíst a nechat si sestavit platný ceník pro právě váš tarif. I ten si náležitě prostudujte. PO podpisu nové smlouvy máte dvě možnosti. Buď podepíšete plnou moc novému dodavateli, a ten vás bude zastupovat v dalších úkonech, které vedou k přechodu od starého dodavatele, anebo si toto řízení obstaráte sami.

Elektroměr

Foto: Pixabay

Změna dodavatele

Dále tedy dochází k vlastní změně starého dodavatele za nového. Standardně se s tímto procesem vážou výpovědní lhůty u staré smlouvy, které je potřeba dodržet. Budete tedy muset po dobu asi 1 – 6 měsíců (podle vaší smlouvy) platit a odebírat elektřinu od starého dodavatele.

Dodávky elektřiny od nového dodavatele

Posledním krokem je již první dodávka od nového dodavatele, kterého jste si vybrali. Dodavatele by vás měl upozornit kdy k první dodávce dojde. Dobré také je, abyste ke dni nové dodávky kontaktovali vašeho provozovatele distribučního systému a nahlásili mu samoodečet. OD starého dodavatele by vám mělo přijít ještě vyúčtování, v kterém s vámi vypořádává všechny závazky.

Náhledové foto: Pixabay

Jan Mikulín - profile photo

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.