Co by měla obsahovat každá nájemní smlouva

Smlouva

Chystáte se s někým uzavřít smlouvu o nájmu bytu či jiné nemovitosti k bydlení? Pak nyní určitě zbystřete. I když je asi lepší nechat si smlouvu vyhotovit profesionálem, není pravdou, že by to bylo nutností. Jednodušší nájemní smlouvu může napsat jakýkoli pronajímatel. Musíte si však ujasnit, co by žádná nájemní smlouva neměla postrádat. To si dnes řekneme.

Identifikace stran

Je to logické. Z písemné smlouvy musí být patrno, kdo prostřednictvím ní jedná. Identifikujte tedy všechny subjekty nájemního vztahu. Jak? I když subjektů, tedy osob může být v rámci vztahu více (například manželé, skupina studentů apod.), nájemní smlouva má vždy dvě strany. Jde o pronajímatele a nájemce. Ve smlouvě tedy rozlište, kdo je kdo. Jméno a příjmení je samozřejmostí. K nim přidejte ještě trvalé bydliště, rodné číslo a třeba i číslo občanského průkazu, abyste si byli jistí, že smlouva bude dostatečně určitá.

01_panelak

Foto: Pixabay

Popište předmět nájmu

Dále byste měli co nejvíce specifikovat, co je předmětem právě uzavíraného nájemního vztahu. Pronajímáte-li celý dům, pak do smlouvy zahrňte všechny údaje z katastru nemovitostí. Zejména tedy adresu, parcelové číslo a číslo popisné, popř. list vlastnictví atd. Pokud však pronajímáte byt, což je nejčastější varianta, pak jej musíte specifikovat v rámci budovy. Uveďte tedy jeho umístění, dispozici, výměru a příslušenství, které je součástí bytu, a tedy i nájmu.

Doba, na kterou je nájem sjednán

Další věcí musí být, na jakou dobu sjednáváte nájem bytu. Neučinili byste tak a nenapsali-li byste do smlouvy datum či dobu, pak by se mělo za to, že jde o nájem bytu na dobu neurčitou. Pokud tedy nechcete pronajmout byt na dobu neurčitou, vyjádřete dobu (například 10 měsíců) nebo datum (například do 10. června 2021). Dále určitě můžete sjednat délku výpovědní doby.

Nájemné a co vše zahrnuje

Dále určitě sjednejte nájemné (i když to není zákonnou podmínkou nájmu bytu – není-li sjednáno, pak platí, že nájemné je ve výši obvyklé místu a času uzavření smlouvy). Nezapomeňte však také upravit výši měsíčních záloh na úhradu služeb (voda, odvoz odpadů, úklid společných prostor) anebo stanovit paušální částku (to znamená pevně danou, nikoli dle skutečné spotřeby).

Náhledové foto: Depositphotos

Jan Mikulín - profile photo

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.