Okna

Jak zabránit rosení v zimní zahradě

Zimní zahradu lze využít pro různé účely, může sloužit jako jídelna, pracovna, ateliér nebo jako místo k relaxaci a odpočinku. Důležité je, aby v ní měl každý pocit pohody, to však může zkazit vznik vodního kondenzátu. Rosení a stékající voda není jen nepříjemné, ale může způsobit vážné poškození konstrukčních prvků.

Co způsobuje rosení v zimní zahradě

Vodní kondenzát v zimní zahradě vzniká v okamžiku, když se zkombinuje vysoká koncentrace vlhkosti vzduchu, která bývá způsobená špatným odvětráváním a nízká teplota povrchů, která je projevem špatné izolace. V každém interiéru se vlhkost vyskytuje zcela přirozeně a pohybuje se okolo 50%, pokud je však tato hodnota vyšší, může nastat problém. To lze snadno změřit pomocí meteostanic nebo vlhkoměrů, které jsou běžně dostupné v obchodech s elektro.

Příprava projektu zimní zahrady

Při plánování zimní zahrady doporučujeme věnovat se projektu tak pečlivě, jako se věnuje pozornost projektu při stavbě domu. Neméně důležité je vybrat si kvalitního dodavatele, který vytvoří spolehlivou dokumentaci. Další krok je volba materiálu zimní zahrady. Pro zimní zahradu jsou vhodné například hliníkové okenní profily s přerušeným tepelným mostem. Takové profily využívají izolační vlastnosti plastu, který se vkládá mezi dvě vrstvy hliníku a tím nedochází k předávání tepla s chladnějším vnějškem. Zasklení doporučujeme izolačním dvojsklem, případně trojsklem. Pokud již tedy máme navrženou kvalitní izolační nosnou konstrukci, můžeme se věnovat dalším aspektům, které jsou důležité v zamezení tvorby kondenzátu, a to řešení systému větrání a vytápění zimní zahrady.

Větrání v zimní zahradě

Větrání je v zimní zahradě velice důležité z hlediska regulace vlhkosti. Ve většině případů stačí větrat za pomoci otvíravých prvků ve střeše nebo v plášti zimní zahrady. Ideální je, pokud jsou tyto prvky umístěny proti sobě. Tímto způsobem dojde k samovolnému a dostatečnému proudění čerstvého vzduchu. Další možností je použití větrací mřížky, která zajistí výměnu vzduchu. Je nutné však podotknout, že větrací mřížka je zásahem do celkové izolace zimní zahrady a díky volné propustnosti vzduchu se otvory mřížky stávají místem, u kterého je povrchová teplota nejnižší. Další možností je pak automaticky řízené odvětrávání, které je napojeno na teploměr a vlhkoměr, a systém tak řídí klima podle potřeb interiéru zimní zahrady.

Správné vytápění zimní zahrady

Vlhkost v zimní zahradě je mimo výše uváděné ovlivněna také způsobem vytápění. Pokud chceme mít zimní zahradu vytápěnou celoročně, doporučuje se řešit vytápění plošně například podlahovým vytápěním. Podlahové vytápění má tu výhodu, že teplo je distribuováno rovnoměrně a celá zimní zahrada se bude prohřívat zároveň, čímž nedojde k nežádoucí kondenzaci vody.

Kdy a jak se projeví rosení v zimní zahradě

Rosení se zpravidla projeví ihned po zhotovení zimní zahrady. V některých případech se může objevit rosení i po delší době díky změně v užívání zahrady, například když do zimní zahrady umístíme větší množství rostlin, relaxační vířivku a jiné zdroje vlhkosti. Z těchto důvodů je dobré již při plánování zimní zahrady vědět, k jakému účelu bude sloužit. Pokud se však rosení i přes veškerá možná opatření v zimní zahradě objeví, není důvod k panice. Někdy se stává, že rosení je jen dočasnou záležitostí, například když se navazuje zimní zahrada na novostavbu. V tomto případě doporučujeme rok počkat. Za tuto dobu už by měla být nadbytečná vlhkost z novostavby pryč a rosení v zimní zahradě by mělo zmizet. Pokud rosení nezmizí, je třeba tento problém řešit. Avšak tím jediným správným řešením je přidání okenních větracích prvků. Bohužel nelze ale počítat s tím, že nám dodavatel přidá tzv. okna na přání. Vždy je potřeba zohlednit celou konstrukci zimní zahrady, dodatečné zásahy jsou velmi obtížné a ne vždy proveditelné. Tímto se vlastně vracíme na začátek článku, protože nejvhodnějším způsobem jak zabránit případnému rosení je nepodcenit plánování zimní zahrady, tj. mít kvalitní projekt a spolehlivého dodavatele.

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *